Tre av fyra gamla är nära undernäring. Var med och ändra på detta!

Tillsammans kan vi agera för en bättre ålderdom.

Det borde vara en självklarhet att alla, även gamla, får i sig den näring man behöver. Så är det inte i Sverige idag. Forskning visar att tre av fyra äldre på särskilda boenden är, eller riskerar att bli, undernärda. I de flesta kommuner saknas program för att motverka undernäringen. Det finns mycket kvar att göra.

BMI-barometern är en plats för förändring.

BMI ger en bild av hur mycket man väger i förhållande till sin längd. Ett värde under 22, dvs låg kroppsvikt i realation till längd, kan innebära risk för undernäring hos människor över 70 år. Här kan du beräkna och registrera BMI-värdet för äldre i din omgivning och därmed ställa dig bakom det gemensamma arbetet mot undernäring.

Du kan också ställa experters krav på de ansvariga i din kommun och med hjälp av en checklista försäkra dig om att dina närstående mår bra och att din kommun tar sitt ansvar.

Tipsa gärna din familj, vänner och omgivning om att också vara med.

Tack för ditt engagemang!

"Mat och hälsa hänger ihop – inte minst när det gäller äldre människor. Utan bra måltider hamnar man lätt i en nedåtgående hälsospriral"   Läs mer »

Eva Callmer, chef för
Hälsomålet i Stockholm
130 cm
20 kg
Fördelning av BMI
 
OK Undernärd
1.Göteborg11 st
2.Skellefteå8 st
3.Helsingborg8 st
4.Stockholm8 st
5.Uppsala6 st
6.Umeå4 st
7.Malmö4 st
8.Gävle3 st
9.Linköping3 st
10.Nyköping3 st
Inkomna BMI
137 st
Ledande kommun Göteborg
Kommun vi saknar Örkelljunga
Påminn någon i Örke..