Undernäring hos äldre

MYCKET I VÅRA KROPPAR FÖRÄNDRAS NÄR VI BLIR ÄLDRE, SÅ OCKSÅ MÖJLIGHETERNA ATT TILLGODOGÖRA OSS MATEN.

När man blir äldre försämras smaksinnet och salivutsöndringen blir mindre. Allmän orkeslöshet kan också påverka aptit och förmågan att äta, tugga och svälja. Det är extra viktigt att få i sig mycket energi och protein. Energin eftersom den naturliga ämnesomsättningen förändras och protein eftersom det hjälper kroppens återuppbyggnad och läkning.

Även hos äldre är mat och måltider centrala för människans livskvalitet och det borde vara en självklarhet att alla äldre får den näring de behöver. Så är det inte idag. Forskning visar att 75 % av alla på särskilda boenden är, eller riskerar att bli, undernärda. Tecken på risk för undernäring är ofrivillig viktsförlust, BMI under 22 och svårigheter att äta normalt (begränsad aptit, mängd, konsistens, hantera kniv och gaffel mm.) Tecken på risk skall alltid utredas vidare.

BMI (Body Mass Index) anger relationen mellan vikt och längd genom beräkningen:
Kroppsvikt (kg) / Längd x Längd (m²)

Här kan du läsa mer om vad journalister, forskare, myndigheter, kommuner och landsting skriver om undernäring.